Avstängning Hantverkaregatan, information från Orust Kommun:

Information angående arbete på del av Hantverkargatan under veckorna 41-50:

Arbetet med Grävning för ledningsförnyelse på Hantverkargatan kommer pågå dagtid mellan vecka 41-51. 

Den delen där arbetet kommer utföras är mellan Karl-Johans väg och Rosenlundsvägen, den delen kommer vara helt stängd för fordonstrafik under dagtid.

Övrig tid kommer fordonstrafik vara tillåten, dock ej tung trafik.

Asfalteringsarbeten klara

Arbetet med ny asfaltsbeläggning på stickvägarna längs Krappetvägen och Husebyvägen är nu klara. Det tog lite längre tid än förväntat på grund av mycket regn, men vi hoppas det inte stört närboende nämnvärt. Nu kommer vi att slamsuga samtliga dagvattenbrunnar längs de på kartan grönmarkerade vägarna. Detta kommer att ske 18-19 oktober. Tänk på att parkera på ett sätt så brunnarna är åtkomliga för slamsugningsbilen. Tack för visad hänsyn!

Styrelsen

ASFALTERINGSARBETEN VECKA 38

Under vecka 38, 20-24 september kommer asfaltering av nedanstående vägar och gångbanor att ske. Det är viktigt att vägarna är fria från uppställda fordon, samt att det ej hänger ut växtlighet över vägar och trottoarer.

Följande vägar kommer att asfalteras:
-Björnbärsvägen
-Hallonvägen
-Rönnbärsvägen
-Slånbärsvägen
-Gnejsvägen
-Glimmervägen
-Granitvägen
-Ärlevägen
-Gångvägen från Starevägen ner till Gullbergsvägen

Utöver dessa kommer även asfaltskador på olika ställen i Ellös att repareras.

STYRELSEN

Kallelse till Årsstämma 2021

Ellös Vägförening håller årsstämma söndagen 18:e juli kl 15.00 i Ellösparken. Sedvanliga handlingar, bokslut och verksamhetsberättelse, kommer att läggas upp här på hemsidan en vecka innan mötet.

Nuvarande Covid-regler tillåter 300 deltagare sittande inomhus, så det blir inga begränsningar i deltagarantal. Om reglerna ändras kommer vi självklart att rätta oss efter detta och återkommer med ny information.

Välkomna till Årsstämman!

Styrelsen

Uppdatering angående asfaltering

Tyvärr blir det ingen asfaltering av Hällavägen och Ravinvägen onsdag 26/5. Det visar sig att Orust kommun har planer på att gräva upp dessa vägar för att byta vattenledningar. Detta har man inte informerat EVF om så det var ändå tur att det kom fram i sista stund. Vi kommer nu att begära ett möte med kommunen för att klarlägga vilka planer man har för Ellös, samt varför man inte tidigare informerat om dessa.

Styrelsen

Asfaltering 26/5 2021

Ny asfalt kommer att läggas på delar av Hällavägen och Ravinvägen onsdag 26/5. Detta förutsätter att vädret tillåter asfaltering, annars flyttas arbetet fram. Vissa störningar i framkomlighet kommer att kunna inträffa under dagen, men vägarna kommer ej att stängas av. Viktigt att inga fordon ställs upp på berörda vägar!

Styrelsen

Ny information om parkering i Ellös sommaren 2021

Innan du läser detta, läs gärna tidigare information i ämnet. Där står information om bl.a. avgifter, datum för betalparkering mm.

Ny information:

Vi närmar oss nu 15:e maj, då parkeringarna i Ellös kommer att avgiftsbeläggas. EVF ansvarar för tre stora parkeringar, Edebacken, framför banken samt hamnen.Parkerar man på någon av dessa uppger man områdeskod 6700. Man loggar in med SMS eller via appen även om man inte tänker stå längre än en timma. Loggar man ut inom en timma är parkeringen gratis. All betalning sker till Easypark, information finns på skyltar vid infarten till respektive parkering. Övriga parkeringar ansvarar Orust kommun för, dessa har områdeskod 71811. Betalningsförfarandet och avgifterna är desamma på dessa. Information finns även här på skyltar vid dessa p-platser.

Det finns möjlighet att lösa boendekort. Detta kopplas till en fastighet inom Ellös Boendeparkeringsmråde (alla fastigheter norr om Hällavägen) och ett fordon (reg.nr). För att lösa ett boendekort anmäler du fastighetsbeteckning och bilnummer till vår e-mail, ellos.vagforening@telia.com. När vi fått in denna anmälan registrerar vi bilnumret hos Easypark och du kan köpa boendeparkering via dem. Har man inte möjlighet att köpa via appen kontaktar man Easyparks kundtjänst på telefon 0770-870000. Områdeskoden för boendeparkering är 6701. Sedan kan man parkera på samtliga p-platser märkta “Boende”, oavsett om det är EVF:s eller kommunens parkering. Boendekortet gäller från 15/5 2021 till 14/5 2022. Det innebär att man under denna tid får stå längre är 24 timmar.

Styrelsen