Info allmänheten

Här hittar du som boende i vårt område diverse information.
Allt från vad som ingår i vårt område till vilka regler som gäller för dig som fastighetsägare.

De grönmarkerade vägarna på kartan nedan är det som utgör Ellös VägFörenings verkningsområde.

(klicka för större bild)

Du som har tomt intill gata  – Information från Ellös VägFörening

Vad är en väg? 

Gemensamhetsanläggningar vad är det?  – Information från Lantmäteriet.se

Grönområden – Vem bestämmer över dessa? – Information från Riksförbundet Enskilda Vägar

Lantmäteriförättnings information – Information från Lantmäteriet.se