Information 2020-08-17

Den nya styrelsen har nu haft tre sammanträden, ett antal frågor har behandlats och vissa åtgärder genomförts:

Farthindren på Glimsås- och Husebyvägen har idag justerats. Från att ha varit korta och relativt höga har de nu blivit dubbelt så långa, vilket innebär att de blivit betydligt snällare. Det skall också innebära att alla “normala” personbilar kommer över utan att skrapa i underredet.

Vi har också påbörjat arbetet med att måla och märka ut tre övergångsställen på Hällavägen, samt laga trasig asfalt där.

Vissa vägmärken har flyttats för att tydliggöra vad som gäller, vissa har tagits bort helt. T.ex. fanns det P-märken vid den uppgrusade planen vid Morkullevägen. Anledningen är, att där det är skyltat Parkering, får man stå max 24 timmar. Det är då alltså inte OK att ställa upp husbilar och båtkärror eller andra fordon för längre tid än så. Grusplanen kommer ej heller att skötas av vägföreningen i framtiden.

Kommunen har idag målat parkeringsrutor längs Skandiavägen. Detta är inget som vägföreningen deltagit i eller ens kände till skulle hända. Enligt vår nuvarande bedömning är det heller inget vi har med att göra, då det är en sak mellan kommunen och Trafikverket.

Det har varit mycket diskussioner och ryktesspridning om SMS-parkeringarna i samhället. Vi i den nya styrelsen har försökt reda ut hur detta gått till, bilden är inte solklar. Vi ska nu ta en ordentlig diskussion med kommunen och försöka få en klar bild över vad som sagts från olika håll, det finns en del dokumentation i form av SMS mm. Det är däremot inte så att vägföreningen är emot en uppstramning av parkeringsreglerna, eventuellt med hjälp av parkeringsavgifter om det är juridiskt möjligt.

Ärendet med den nya “gångvägen” från Husebybergen till Gullberg är långt ifrån utklarad. Kommunen är kontaktad i frågan, nu kommer det att tas ett möte och redas ut hur vi går vidare. Detta är redan en mycket dyr affär för föreningen, som kan bli ännu värre.

Papperskorgarna runt om i samhället fyller god funktion, vi samlar in mycket skräp. Dock är några nästan tomma hela tiden. Vi diskuterar nu att ta bort vissa och placera om andra för att få bättre effekt. Dock är verksamheten med papperskorgar en stor kostnad, som inte helt självklart åligger en vägförening. Vi pratar i storleksordningen 100.000 kr/år. Det blir antagligen en fråga för årsstämman nästa år att besluta om vi skall fortsätta med detta.

Den mest positiva nyheten är att vi så snart som möjligt kommer att skicka ut fakturorna för avgiften till vägföreningen 2020! Du som kan tänka dig att få fakturan med e-mail, kontakta oss via kontaktformuläret och uppge din mailadress och fastighetsbeteckning, så spar vi papper, porto och arbete åt föreningen!

God fortsättning på sommaren önskar:

Styrelsen i Ellös Vägförening

Papperskorgar, gångväg, SMS-parkering mm

Vi har nu fått löst problemet med tömning av papperskorgarna med hjälp av Lundens Gård. Vi i styrelsen har själva utfört tömning under några veckor, vilket varit nyttigt, då vi fått en uppfattning om vad som stoppas i kärlen. Vissa har fyllts väldigt fort, dom i “city”. Några har varit i stort sett tomma. Någon har fyllts med hushållssopor, som borde hamnat i en vanlig soptunna. Den har vi redan tagit bort. Vi kommer att diskutera vidare hur det blir med papperskorgar under nästa år. Detta är egentligen inget som ingår i vägföreningens ansvar.

Gångvägen uppifrån Morkullevägen ner till Gullberg är nu färdigbyggd. Den är avsedd för enbart gångtrafik, men vi har redan fått påstötning om barn som cyklar nerför. Detta är rent livsfarligt, både för de som cyklar och gående personer! Den är oerhört brant och lösgruset gör det svårt att bromsa. Vi kommer snarast att skylta “påbjuden gångtrafik” och hoppas det hjälper. Vi kommer inte heller att underhålla vägen vintertid. Vi har i nuläget inte heller klart för oss om det finns någon överenskommelse med Orust kommun, vägen är byggd på kommunal mark utanför vägföreningens område som vi förstått det.

SMS-parkeringen i samhället måste snarast redas ut med kommunen. Det finns idag inget avtal mellan EVF och kommunen om detta, mycket återstår att reda ut.

Farthindren på Husebyvägen kommer att göras om. De är inte gjorda enligt gällande riktlinjer. Bl.a. är de för höga i förhållande till sin längd, vilket innebär att många moderna personbilar “skrapar i”, vilket är oacceptabelt.

Trevlig fortsättning på sommaren önskar

Styrelsen

Ny styrelse efter årsstämman 2020

Årsstämman som avhölls 2020-07-05 fick som resultat att vägföreningen nu har en helt ny styrelse efter att den tidigare avgått på egen begäran. Ledamöterna och kontaktuppgifter ser du under fliken “Om oss”.

Vi tackar den avgående styrelsen för allt det jobb som lagts ner under de år de suttit.

Vi som kommer in nya har nu mycket att sätta oss in i, men vi får god hjälp av tidigare styrelse. De projekt som startats fortlöper som beslutats. Vissa uppgifter måste lösas akut, som t.ex. tömning av alla de papperskorgar som finns runt om i samhället. Det är på gång, men det kan bli några dagar utan tömning. Vi ber om överseende med detta.

Vi kommer fortlöpande att informera om vad vi gör och vilka beslut som i framtiden tas av den nya styrelsen. Vårt arbetssätt kommer att vara sådant att inga åtgärder/aktiviteter kommer att utföras utan föregående styrelsebeslut, särskilt inte sådana som kostar pengar. Undantaget rena akutsituationer.

Har du som medlem ideer och synpunkter på förbättringar/åtgärder på vad vi som förening kan göra, är du välkommen att kontakta oss på mail eller telefon.

Dags för Årsstämma

Ellös vägförening kallar till årsstämma. Den avhålls Söndagen den 5 juli kl 11:00 i EllösParkens A-sal. Med anledning av Corona Pandemin behöver vi begränsa antalet deltagare enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer och föranmälan behövs.

Se vidare på  bifogad kallelse.

Välkomna! 

Styrelsen Ellös Vägförening

Information ang. Årsstämman 2020

I år är världen är inte som den har varit tidigare. Alla påverkas vi av konsekvenserna av Coronapandemin. Så även Ellös Vägförening.

Vi följer, som alla andra, Folkhälsomyndighetens och även vår branschorganisation REV:s rekommendationer. Det har inneburit att vi inte har kunnat utlysa årsstämman i sedvanlig ordning. Vi har tänkt avhålla stämman utomhus i år och har en preliminär tid bokad till slutet av juni eller början/mitten av juli.

Vi återkommer med slutlig datum och tid så snart som möjligt.

Styrelsen

Ellös Vägförening

Tillfälligt avstängd väg

Hantverkargatan är avstängd för all trafik med infart från Rosenlundsvägen. Den tid det gäller är mån 25/11, tis. 26/11 och ons 27/11. Orsaken till avstängningen är energiborrning. Alla boende och berörda myndigheter är vidtalade och vi hoppas på överseende för ev. problem som uppstår.

Ellös Vägförening

Gjort och på gång sen senast

Nu har vi asfalterat/lagat potthål och div skador på vägarna.  De permanenta farthinder längst Glimsåsvägen/Husebyvägen är anlagda. Föreningen har på börjat anläggandet av ny trottoar på Hällavägen för att få ett mer enhetlig utseende och bättre trygghet för oskyddade trafikanter. Nytt staket är uppsatt runt lekplatsen hörnet Glimsåsvägen/Husebyvägen.

Informationsmöte söndagen 18/8 kl 11.00

Informationsmöte söndagen 18/8 kl 11.00. Plats: EllösParken.
Detta är en uppföljning av beslut tagna på årets stämma.
Samt information om gjorda arbeten samt kommande arbeten.
Samt möjlighet att diskutera det som man undrar över eller andra frågor.

Alla andelsägare välkomna.

Styrelsen.

På gång i Ellös

Vägföreningen har några projekt på gång som kommer att lyfta samhället och förbättra tillgängligheten. Här kommer lite information om vad som är på gång.

  • Trottoaren längst med Morlandavägen utanför Hemköp rättas ut och asfalteras.
  • Vid korsningen Ellösvägen och Hällavägen anläggs en rastplats med bänkar.
  • Vi kommer att förlänga och anlägga trottoaren på Hällavägen efter Kyrkans hus. På så sätt får vi en enhetlig och säker gångväg. Kommer att vara klar innan Öppna Varet.
  • Ny och  väldigt fina informationsskyltar kommer att sättas upp runt om i Ellös. Bra för turister och näringsidkare.
  • Fler papperskorgar och hundlatrin kommer att sättas upp på strategiska platser.

Ja, det här var lite om vad som kommer i vårt samhälle och med dessa rader vill styrelsen i vägföreningen passa på att önska alla en skön sommar och välbehövlig återhämtning.