Ny placering av återvinningsstation i Ellös

Orust Kommun har beviljat en ny placering av återvinningsstationen i Ellös. Den är idag placerad vid värmeverket, ny placering är tänkt att bli på fastigheten Huseby 1:50, alltså den trekantiga gräsytan vid infarten till parkeringen mellan Parken och fotbollsplanen. Se karta nedan. Vissa sakägare har fått yttra sig och haft synpunkter på placeringen. Dock inte Ellös Vägförening, trots att det i huvudsak är vår mark man gett bygglov på. Det blir också en avsevärt försämrad trafiksituation, vilket borde föranlett att Trafikverket också fått yttra sig innan bygglov gavs.

Ellös Vägförening har överklagat beslutet att ta parkmark ifråga, samt att trafiksituationen måste förändras i förhållande till bygglovet. Överklagan i sin helhet finns nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *