Dags för Årsstämma

Ellös vägförening kallar till årsstämma. Den avhålls Söndagen den 5 juli kl 11:00 i EllösParkens A-sal. Med anledning av Corona Pandemin behöver vi begränsa antalet deltagare enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer och föranmälan behövs.

Se vidare på  bifogad kallelse.

Välkomna! 

Styrelsen Ellös Vägförening

Information ang. Årsstämman 2020

I år är världen är inte som den har varit tidigare. Alla påverkas vi av konsekvenserna av Coronapandemin. Så även Ellös Vägförening.

Vi följer, som alla andra, Folkhälsomyndighetens och även vår branschorganisation REV:s rekommendationer. Det har inneburit att vi inte har kunnat utlysa årsstämman i sedvanlig ordning. Vi har tänkt avhålla stämman utomhus i år och har en preliminär tid bokad till slutet av juni eller början/mitten av juli.

Vi återkommer med slutlig datum och tid så snart som möjligt.

Styrelsen

Ellös Vägförening

Tillfälligt avstängd väg

Hantverkargatan är avstängd för all trafik med infart från Rosenlundsvägen. Den tid det gäller är mån 25/11, tis. 26/11 och ons 27/11. Orsaken till avstängningen är energiborrning. Alla boende och berörda myndigheter är vidtalade och vi hoppas på överseende för ev. problem som uppstår.

Ellös Vägförening

Gjort och på gång sen senast

Nu har vi asfalterat/lagat potthål och div skador på vägarna.  De permanenta farthinder längst Glimsåsvägen/Husebyvägen är anlagda. Föreningen har på börjat anläggandet av ny trottoar på Hällavägen för att få ett mer enhetlig utseende och bättre trygghet för oskyddade trafikanter. Nytt staket är uppsatt runt lekplatsen hörnet Glimsåsvägen/Husebyvägen.

Informationsmöte söndagen 18/8 kl 11.00

Informationsmöte söndagen 18/8 kl 11.00. Plats: EllösParken.
Detta är en uppföljning av beslut tagna på årets stämma.
Samt information om gjorda arbeten samt kommande arbeten.
Samt möjlighet att diskutera det som man undrar över eller andra frågor.

Alla andelsägare välkomna.

Styrelsen.

På gång i Ellös

Vägföreningen har några projekt på gång som kommer att lyfta samhället och förbättra tillgängligheten. Här kommer lite information om vad som är på gång.

  • Trottoaren längst med Morlandavägen utanför Hemköp rättas ut och asfalteras.
  • Vid korsningen Ellösvägen och Hällavägen anläggs en rastplats med bänkar.
  • Vi kommer att förlänga och anlägga trottoaren på Hällavägen efter Kyrkans hus. På så sätt får vi en enhetlig och säker gångväg. Kommer att vara klar innan Öppna Varet.
  • Ny och  väldigt fina informationsskyltar kommer att sättas upp runt om i Ellös. Bra för turister och näringsidkare.
  • Fler papperskorgar och hundlatrin kommer att sättas upp på strategiska platser.

Ja, det här var lite om vad som kommer i vårt samhälle och med dessa rader vill styrelsen i vägföreningen passa på att önska alla en skön sommar och välbehövlig återhämtning.

Trafiken på Hällavägen

Att Sjögården renoverats, byggts om och fått ett nytt utseende har väl ingen kunnat undgå att lägga märke till. En stor satsning som kommer att bli bra för Ellös. Nu befinner man sig i slut skedet och vägföreningen vill uppmärksamma boende och gäster om att det under en begränsad tid kan vara besvärligt  med framkomligheten. Det gäller gående såväl som biltrafiken.

Vägföreningen hoppas du har överseende med den tillfälliga situationen.

Ellös vägförenings årstämma 2019

OBS!! Ny datum för årsstämman OBS!!

Det har strulat med den digitala kallelsen, vilket vi ber om överseende med.  Härmed kallas medlemmar i GA:1 Ellös vägförening till årsstämma. Ny datum är den 7 april och avhålls i EllösParken kl 11:00. Nedan kan du ta del av resultatrapport och balansrapport, samt dagordning.

Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan presenteras på stämman.

Välkommen!!

Dagordning-Ellös-Vägförenings-årsstämma-7 april 2019 Ellösparken

Balansrapport 2018

Resultatrapport 2018 EVF sid 2

Sid 1 Resultatrapport