OBS! Ny kallelse till årsstämma 2022-05-24

På grund av att styrelsen gjort en miss mot stadgarna vad gäller kallelsen avbröts årsstämman som skulle hållits 2022-05-08. Det innebär att styrelsen härmed kallar till en ny årsstämma som kommer att hållas tisdag 24 maj kl 19.00 i Parken Ellös.

Stämman kommer utöver att avhandla sedvanliga årsmötespunkter också ta ställning till tre inkomna motioner från medlemmar:

Två motioner har inkommit från Orust Kommun. Båda gäller breddning av trottoar/cykelbana. Dels vid korset Rosenlundsvägen/Hällavägen, dels övre delen av Morkullevägen. EVF:s styrelse ställer sig bakom dessa två motioner och rekommenderar mötet att tillstyrka dem.

En motion har inkommit från ett antal medlemmar och gäller ändring av hastighetsgränser i hela Ellös. Man vill ha 30 km/tim i hela Ellös förutom området runt kiosken/Skandiavägen/Bryggvägen där man vill ha gångfartsområde sommartid.
EVF:s styrelse ställer sig ej bakom denna motion.Styrelsen anser att en sådan hastighetsreglering försvårar för verksamhetsutövarna samt blir svårt att övervaka. Vi tror inte heller det är möjligt att få igenom 30 km/tim hos Trafikverket då standarden idag är 40, 60 och 80 km/tim. 30 används idag endast vid t.ex. skolor, där har vi redan 30 i Ellös. Gångfartsområde används i huvudsak där man egentligen inte vill ha trafik men det inte går att undvika. Ett sådant område måste gestaltas så det i princip är omöjligt att köra i annat än gångfart. Styrelsen har diskuterat detta med Orust kommun och vi är med dem överens om att försöka få till 40 km/tim i hela samhället. Styrelsen rekomenderar därför mötet att avslå denna motion och i stället uppdra till styrelsen att verka för 40 km/tim.

Dokument inför mötet finner du nedan.

Varmt välkomna till årsstämman
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *