Schaktarbete på Hantverkargatan

Nevel AB kommer att ansluta sitt fjärrvärmenät till Sweden Pelargic AB(sillen). I samband med detta kommer schaktarbete att ske på Hantverkargatan. Arbetet påbörjas idag den 29/4 och kommer att pågå i ca 2 veckor. Till och från kommer Hantverkargatan att vara avstängd för fordonstrafik. Ytan som berör vägföreningen ar den mellan de röda kryssen. Ellös Vägförening informerades idag om det planerade arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *