Asfalteringsarbeten under maj 2021

Styrelsen för EVF har beslutat genomföra en hel del asfalteringsabeten under maj månad. Många av våra vägar börjar bli slitna och behöver få ny asfalt. Detta är en av vägföreningens viktigaste arbetsuppgifter, att hålla vägarna i gott skick. Det är också dyra arbeten och allt kan inte göras på en gång, utan måste spridas ut över flera år. Vi kommer inte lägga några pengar på något annat än vad våra förrättningar och stadgar kräver, så det finns nu ekonomi för detta. Vi har gjort en översyn av statusen på våra vägar och prioriterat följande arbeten:

-Lagning av hålor i gångvägen förbi Krappet och uppåt.
-Hallonvägen, ny toppbeläggning körbana och trottoar.
-Björnbärsvägen, ny toppbeläggning körbana.
-Slånbärsvägen, justering av sättningar och ny beläggning.
-Rönnbärsvägen kommer ej att åtgärdas pga eventuella grävarbeten.
-Hällavägen, ny toppbeläggning mellan 1:a och 3:e övergångsstället.
-Ravinvägen, ny beläggning från apoteket uppåt, ca 700 m2.
-Utfarten från parkering Edebacken, ny beläggning och justering.
-Uppmålning av parkeringsrutor Edebacken och Nabben.

I samband med att dessa arbeten blir klara kommer även slamsugning att ske av dagvattenbrunnarna i samhället.

Vi vill även uppmärksamma att inga fordon får parkeras på vändplaner. Detta förekommer allt som oftast och blir inte bara ett problem för andra trafikanter, utan även för väghållningen.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *