Felaktigt andelstal vissa fakturor

Vid faktureringen av årets medlemsavgifter användes de uppgifter om andelstal som fanns i vägföreningens register. Vissa andelstal hade höjts utifrån beslut som togs vid årsstämman och en extrastämma 2018. Man beslutade då att fastigheter som ägdes av “sommargäster”, alltså inte var åretruntboende, skulle få sina andelstal höjda till samma antal som åretruntbebodda fastigheter, från 2 till 3 andelar. Även några andra fastigheter i samhället berörs. Motivet till detta tycker vi är helt logiskt och rättvist, väghållningen kostar lika mycket oavsett hur mycket man vistas i sina hus.

Tyvärr har denna ändring inte blivit förrättad och därmed inte införd i Lantmäteriets fastighetsregister. Hela vägföreningens styrelse är nyvalda för året, vilket innebar att vi inte visste detta utan uppmärksammats på detta efter att fakturorna gått ut. Vägföreningen får inte fakturera något annat än det som införts i LM:s register. Årets utdebitering är därför felaktig för ett antal fastigheter.

Styrelsen är mycket noga med att allt skall gå rätt till och har nu beslutat att omedelbart skicka ut nya fakturor till berörda fastighetsägare med rätt andelstal. Vi har också gjort en total genomgång av tidigare års utgifter för att se vad vi kan spara in på, för att täcka de minskade inkomsterna detta innebär. Vi ser inte att det skall bli några problem att sköta basverksamheten, men allt som ligger utanför föreningens stadgebeslutade verksamhet, kommer inte att utföras.

Ni som nu får en ny faktura skall riva den gamla, den har makulerats hos oss. Har ni redan lagt in den för betalning får ni gå in och ta bort den och istället lägga in den nya.

Vi ber om ursäkt för detta. Vi kommer fortsätta arbeta för att höjningen av andelstalen skall genomföras, men till dess att den inte är genomförd hos LM fakturerar vi fortsättningsvis de rätta antalen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ellös Vägförening

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *