Information 2020-08-17

Den nya styrelsen har nu haft tre sammanträden, ett antal frågor har behandlats och vissa åtgärder genomförts:

Farthindren på Glimsås- och Husebyvägen har idag justerats. Från att ha varit korta och relativt höga har de nu blivit dubbelt så långa, vilket innebär att de blivit betydligt snällare. Det skall också innebära att alla “normala” personbilar kommer över utan att skrapa i underredet.

Vi har också påbörjat arbetet med att måla och märka ut tre övergångsställen på Hällavägen, samt laga trasig asfalt där.

Vissa vägmärken har flyttats för att tydliggöra vad som gäller, vissa har tagits bort helt. T.ex. fanns det P-märken vid den uppgrusade planen vid Morkullevägen. Anledningen är, att där det är skyltat Parkering, får man stå max 24 timmar. Det är då alltså inte OK att ställa upp husbilar och båtkärror eller andra fordon för längre tid än så. Grusplanen kommer ej heller att skötas av vägföreningen i framtiden.

Kommunen har idag målat parkeringsrutor längs Skandiavägen. Detta är inget som vägföreningen deltagit i eller ens kände till skulle hända. Enligt vår nuvarande bedömning är det heller inget vi har med att göra, då det är en sak mellan kommunen och Trafikverket.

Det har varit mycket diskussioner och ryktesspridning om SMS-parkeringarna i samhället. Vi i den nya styrelsen har försökt reda ut hur detta gått till, bilden är inte solklar. Vi ska nu ta en ordentlig diskussion med kommunen och försöka få en klar bild över vad som sagts från olika håll, det finns en del dokumentation i form av SMS mm. Det är däremot inte så att vägföreningen är emot en uppstramning av parkeringsreglerna, eventuellt med hjälp av parkeringsavgifter om det är juridiskt möjligt.

Ärendet med den nya “gångvägen” från Husebybergen till Gullberg är långt ifrån utklarad. Kommunen är kontaktad i frågan, nu kommer det att tas ett möte och redas ut hur vi går vidare. Detta är redan en mycket dyr affär för föreningen, som kan bli ännu värre.

Papperskorgarna runt om i samhället fyller god funktion, vi samlar in mycket skräp. Dock är några nästan tomma hela tiden. Vi diskuterar nu att ta bort vissa och placera om andra för att få bättre effekt. Dock är verksamheten med papperskorgar en stor kostnad, som inte helt självklart åligger en vägförening. Vi pratar i storleksordningen 100.000 kr/år. Det blir antagligen en fråga för årsstämman nästa år att besluta om vi skall fortsätta med detta.

Den mest positiva nyheten är att vi så snart som möjligt kommer att skicka ut fakturorna för avgiften till vägföreningen 2020! Du som kan tänka dig att få fakturan med e-mail, kontakta oss via kontaktformuläret och uppge din mailadress och fastighetsbeteckning, så spar vi papper, porto och arbete åt föreningen!

God fortsättning på sommaren önskar:

Styrelsen i Ellös Vägförening

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *