Nu bygger kommunen gång- och cykelvägar i Ellös

Den 17 april 2023 startar byggnation av gång- och cykelväg längst med Morkullevägen.  Vägarna kommer inte att stängas av men framkomligheten kan bli något begränsad under kortare perioder. Belysningen på Morkullevägen kommer att kopplas ur under delar av byggnationen på grund av flytt av belysningsstolpar.

Även byggnation av gång- och cykelväg längst med Hällavägen kommer att startas igång inom kort. I samband med byggnationen kommer den grusade ytan att rustas upp med bland annat nytt ytskikt och nya bänkar.

För frågor kontakta Linn Bragd på kommunen via mail linn.bragd@orust.se

Morkullevägen
Hällavägen

Ändring av föreningsstadgar

I samband med inskrivningen av de reviderade paragraferna i föreningens stadgar gällande föreningens räkenskapsår och tidpunkt för årsmötet, som beslutades av föreningsstämman 2019 och 2020, upptäckte Lantmäteriet att de stadgar som föreningen haft till sitt förfogande inte överensstämmer med de stadgar som finns inskrivna hos Lantmäteriets Samfällhetsregister. 

Det är paragraferna 1,2 och 6 som inte överensstämmer mellan de olika versionerna.

De gällande stadgarna finns publicerad på hemsidan.  

Välkommen!

Välkommen till Ellös Vägförening!
Här kommer en uppdaterad Webbplats dyka upp inom kort.
Kika snart tillbaka igen!

Med Vänliga Hälsningar
Ellös Vägförening