Ändring av föreningsstadgar

I samband med inskrivningen av de reviderade paragraferna i föreningens stadgar gällande föreningens räkenskapsår och tidpunkt för årsmötet, som beslutades av föreningsstämman 2019 och 2020, upptäckte Lantmäteriet att de stadgar som föreningen haft till sitt förfogande inte överensstämmer med de stadgar som finns inskrivna hos Lantmäteriets Samfällhetsregister. 

Det är paragraferna 1,2 och 6 som inte överensstämmer mellan de olika versionerna.

De gällande stadgarna finns publicerad på hemsidan.