Papperskorgar, gångväg, SMS-parkering mm

Vi har nu fått löst problemet med tömning av papperskorgarna med hjälp av Lundens Gård. Vi i styrelsen har själva utfört tömning under några veckor, vilket varit nyttigt, då vi fått en uppfattning om vad som stoppas i kärlen. Vissa har fyllts väldigt fort, dom i “city”. Några har varit i stort sett tomma. Någon har fyllts med hushållssopor, som borde hamnat i en vanlig soptunna. Den har vi redan tagit bort. Vi kommer att diskutera vidare hur det blir med papperskorgar under nästa år. Detta är egentligen inget som ingår i vägföreningens ansvar.

Gångvägen uppifrån Morkullevägen ner till Gullberg är nu färdigbyggd. Den är avsedd för enbart gångtrafik, men vi har redan fått påstötning om barn som cyklar nerför. Detta är rent livsfarligt, både för de som cyklar och gående personer! Den är oerhört brant och lösgruset gör det svårt att bromsa. Vi kommer snarast att skylta “påbjuden gångtrafik” och hoppas det hjälper. Vi kommer inte heller att underhålla vägen vintertid. Vi har i nuläget inte heller klart för oss om det finns någon överenskommelse med Orust kommun, vägen är byggd på kommunal mark utanför vägföreningens område som vi förstått det.

SMS-parkeringen i samhället måste snarast redas ut med kommunen. Det finns idag inget avtal mellan EVF och kommunen om detta, mycket återstår att reda ut.

Farthindren på Husebyvägen kommer att göras om. De är inte gjorda enligt gällande riktlinjer. Bl.a. är de för höga i förhållande till sin längd, vilket innebär att många moderna personbilar “skrapar i”, vilket är oacceptabelt.

Trevlig fortsättning på sommaren önskar

Styrelsen

Ny styrelse efter årsstämman 2020

Årsstämman som avhölls 2020-07-05 fick som resultat att vägföreningen nu har en helt ny styrelse efter att den tidigare avgått på egen begäran. Ledamöterna och kontaktuppgifter ser du under fliken “Om oss”.

Vi tackar den avgående styrelsen för allt det jobb som lagts ner under de år de suttit.

Vi som kommer in nya har nu mycket att sätta oss in i, men vi får god hjälp av tidigare styrelse. De projekt som startats fortlöper som beslutats. Vissa uppgifter måste lösas akut, som t.ex. tömning av alla de papperskorgar som finns runt om i samhället. Det är på gång, men det kan bli några dagar utan tömning. Vi ber om överseende med detta.

Vi kommer fortlöpande att informera om vad vi gör och vilka beslut som i framtiden tas av den nya styrelsen. Vårt arbetssätt kommer att vara sådant att inga åtgärder/aktiviteter kommer att utföras utan föregående styrelsebeslut, särskilt inte sådana som kostar pengar. Undantaget rena akutsituationer.

Har du som medlem ideer och synpunkter på förbättringar/åtgärder på vad vi som förening kan göra, är du välkommen att kontakta oss på mail eller telefon.