Informationsmöte söndagen 18/8 kl 11.00

Informationsmöte söndagen 18/8 kl 11.00. Plats: EllösParken.
Detta är en uppföljning av beslut tagna på årets stämma.
Samt information om gjorda arbeten samt kommande arbeten.
Samt möjlighet att diskutera det som man undrar över eller andra frågor.

Alla andelsägare välkomna.

Styrelsen.

Nya räcken på Trappvägen mm

Tack till KB svetsservice Ellös för ett bra jobb.

Nya räcken.