Grävarbeten på Bryggvägen

Orust kommun kommer att lägga ny dricksvattenledning längs Bryggvägen. Från en servis ungefär mitt för kiosken i höjd med Skeppsviksvägen kommer det att grävas på ett flertal ställen längs hela Bryggvägen, ända ut till vändplanen bakom servicehuset i hamnen. Även vid sidan av kiosken, ut till den grusväg som går parallellt med hamnen bakom det f.d. hotellet, kommer grävning att ske. Arbetet startar direkt efter nyår och kommer att hålla på i ca 6 veckor. Asfaltering av uppgrävda ytor kommer dock att ske senare under våren. Bryggvägen kommer ej att stängas av under tiden arbetet fortgår, men framkomligheten blir begränsad. Se kartbild nedan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *